Obserwuj nas na:

Zasady turnieju fajczarskiego

Celem zawodów jest zabawa i palenie fajki przez możliwie długi okres czasu bez powtórnego jej zapalania, aby rozstrzygnąć kto to (przy pomocy tej samej ilości tytoniu, podobnej fajki i ubijacza.) robi najlepiej.

UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat Organizator ma prawo limitować liczbę uczestników

TYTOŃ

Uczestnicy będą używali wyłącznie tytoniu wybranego przez organizatorów. Ilość tytoniu użyta do zawodów powinna wynosić 3 gramy.

FAJKA

Fajki będą wykonane z drewna lub korzenia, mieszczące co najmniej 3 gramy tytoniu najlepiej Przemyskiej Pracowni Fajek Bróg

JURY

Jury ma pełną wiążąca władzę i powinno składać się co najmniej z 2 osób Prowadzący zawody , zobowiązany jest wyznaczyć osobę mierzącą czas ,ogłaszającą wyniki turnieju.

UCZESTNICY

Uczestnikom pozwala się używać ubijaka dostarczonego przez organizatorów najlepiej o średnicy 15 mm i 10 cm długości. Na sygnał prowadzącego zawody obsługa zaopatrzy każdego uczestnika w 1 fajkę, 1 ubijak i 1 porcję tytoniu. po sprawdzeniu ich, należy położyć je przed sobą... Obsługa musi sprawdzić czy tylko następujące akcesoria są przed każdym uczestnikiem: fajka, porcja tytoniu, ubijak, dwie zapałki w pudełku, kartka papieru formatu A-4, karta zgłoszeniowa /startowa/.

Każdy uczestnik musi pamiętać o następujących zasadach:

1.

Użycie ubijaka dozwolone Jest tylko gdy fajka znajduje ale w ustach.

2.

Jest całkowicie zabronione pukanie i wstrząsanie fajka w jakikolwiek sposób.

3.

uczestnik może wyjąc ustnik z fajki tylko na kilka sekund w czasie trwania konkursu, w celu pozbycia się wilgoci przez pukanie w kartkę papieru lub przedmuchanie go.

4.

kartka papieru może być użyta przez uczestnika do wytarcia ubijaka podczas zawodów

5

uczestnik może usunąć popiół z fajki lecz nie może włożyć z powrotem tytoniu, który wypadł podczas tej operacji.

6.

picie napojów przez uczestników dozwolona jest po 10 min. od rozpoczęcia zawodów

7.

niedozwolone jest podtrzymywanie żaru poprzez dmuchanie w główkę fajki nosem, lub ustami - jest to podstawa do dyskwalifikacji.

ZASADY ZAWODÓW

Na sygnał prowadzącego zawody uczestnicy otwierają paczuszki z tytoniem / maja 5 min. na napełnienie fajki/.Tytoń może być rozkruszony tylko w ciągu tego czasu.
Niedozwolone jest nawilżanie tytoniu w jakikolwiek sposób.
Zabronione jest umieszczanie w fajce kredy, filtrów itp. dodatkowych materiałów.
Po upływie 5 min. pozostawiony tytoń będzie usunięty.

Na sygnał prowadzącego zawody uczestnicy zapalają fajki i rozpoczyna się mierzenie czasu.
Uczestnicy maja 1 min. na zapalenie fajki używając 1 lub 2 zapałek.
Uczestnik, którego fajka zgaśnie natychmiast podnosi swoja kartę do góry informując o skończeniu palenia

W razie podejrzenia wygaśnięcia fajki obsługa ma prawo poprosić uczestnika o pokazanie dymu. Jeśli fajka jest zgaszona uczestnik nie zasygnalizował tego wnosi się o dyskwalifikacje uczestnika za zachowanie nie fair play. W razie przepalenia fajki Jury dyskwalifikuje zawodnika.

OPŁATA WPISOWA
Opłatę wstępną lub nie ustala organizator. Płaci ją uczestnik, nie podlega ona zwrotowi. Fajkę otrzymuje uczestnik na pamiątkę a czasem i stosowny dyplom

Language selection: