Obserwuj nas na:

Mistrz Kazimierz Róg

Mr Bróg

Kazimierz Róg - Urodzony 29 października 1930 roku, od wczesnego dzieciństwa mieszkał w Przemyślu.

W 1947 mieszka w tej samej kamienicy co uczeń Wincentego Swobody, mistrz Wiktor Winiarski. Wtedy to właśnie mistrz Winiarski namawia do nauki zawodu swojego młodszego sąsiada Kazimierza. I tak oficjalnie od 1948 do 1965 roku uczy się i pracuje w spółce Wiktor Winiarski & Zbigniew Mazuryk, która nosi nazwę "Beskid". W 1965 roku spółka cywilna z równym udziałem obu panów rozwiązuje się i każdy z nich zakłada własne pracownie. Pan Kazimierz zostaje z panem Mazurykiem i w 1978 roku przed komisją złożoną z mistrzów, m.in. Wiktora Winiarskiego i Michała Walata, zdaje egzamin mistrzowski. W 1981 roku szef Z.Mazuryk z K. Rogiem i J. Błażkowskim zawiązują spółkę M.R.B. Po śmierci Z.Mazuryka, po spłaceniu udziału żonie zmarłego, do 1991 istnieją jako spółka dwuosobowa. W 1991 roku rozwiązał w/w spółkę zawiązując inną: K. Róg & Zbigniew Bednarczyk z nazwą "BRÓG". Jesienią 1996 przechodzi na zasłużoną emeryturę, lecz nadal czynny zawodowo udziela się w firmie Zbyszka Bednarczyka "Mr. Bróg". Ktokolwiek zetknął się z Mistrzem Kazimierzem, na niwie zawodowej lub towarzyskiej, na pewno był pod wrażeniem Jego ujmującej osobowości: skromności, taktu, wewnętrznego i zewnętrznego porządku, a od strony zawodowej: pracowitości i rzetelnej fachowości.

Language selection: